5 spēles radošiem literatūras vakariem ģimenes lokā

Mirkļiem, kad ģimene ir mājās kopā, esam sagatavojuši dažas idejas kvalitatīvai laika pavadīšanai ar spēlēm par literatūru. Viss, kas nepieciešams spēlēšanai, ir grāmatas no mājas bibliotēkas, papīra lapas un rakstāmpiederumi! Ceram, ka process sagādās pa smaidam katram spēlētājam. Ja spēļu laikā top kaut kas literāri radošs un skaists, atsūti mums – publicēsim!

 

Pirmais teikums

No mājas bibliotēkas grāmatu plaukta atlasiet kaudzīti ar romāniem – mīlestības romānus, kriminālromānus un daudzu citu žanru romānus. Viens no spēles dalībniekiem paņem vienu romānu un skaļi, visiem priekšā nolasa tekstu, kas rakstīts uz grāmatas aizmugurējā vāka. Pārējo spēles dalībnieku uzdevums ir izdomāt un uzrakstīt pirmo romāna teikumu. Savukārt dalībnieks, kurš lasīja grāmatas nosaukumu, uzraksta uz lapas īsto grāmatas pirmo teikumu. Kad visi uzrakstījuši savus teikumus, dalībnieks, kurš lasīja grāmatas aizmugures tekstu, savāc no pārējiem dalībniekiem viņu uzrakstītos teikumus un izlasa visus teikumus visiem priekšā. Pārējo dalībnieku uzdevums ir uzminēt, kurš ir īstais romāna pirmais teikums. Par pareizi atminētu romāna pirmo teikumu dalībnieks, kurš min, saņem 2 punktus. Ja atbilde ir nepareiza, viltus teikuma autors saņem 1 punktu.

 

Turpinājums seko

Katrs spēles dalībnieks paņem vienu grāmatu un izvēlas vienu romāna rindiņu, kas iezīmē dramatiskas ainas sākumu. Katrs savu rindiņu uzraksta uz papīra lapas. Kad tas izdarīts, lapa tiek padota nākamajam spēles dalībniekam pulksteņa rādītāja virzienā. Nākamais dalībnieks izlasa rindiņu, uzraksta sižeta turpinājumu, aizloka lapu tā, lai pirmo rindiņu nevar redzēt un dod lapu tālāk. Nākamais dalībnieks atkal izlasa redzamo rindiņu,  uzraksta turpinājumu un aizloka iepriekšējo rindiņu. Tā lapa tiek dota pa apli vairākas reizes, līdz dalībnieki vienojas, ka laiks romānus izlasīt visiem priekšā skaļi.

 

Kurš to teica, kam, par ko?

Spēlei nepieciešama kaudzīte ar klasiskiem romāniem, lugām vai citiem plaši zināmiem vai tieši jūsu kompānijai zināmiem literārajiem darbiem. Dalībnieki, nododot stafeti pa apli pulksteņrādītāja virzienā. Dalībnieks, pārējiem neredzot, izvēlas vienu grāmatu un skaļi citiem priekšā izlasa viena varoņa teikto grāmatā. Pārējo uzdevums ir atminēt, kurš grāmatas varonis to teica, kam un par ko?

 

Viltus definīcijas

Spēlei nepieciešama svešvārdu vārdnīca. Katrs dalībnieks no svešvārdu vārdnīcas izvēlas vienu vārdu un izraksta tā īsto definīciju uz lapas. Pēc tam katrs dalībnieks uzraksta šim vārdam vēl divas neīstas definīcijas. Kad definīcijas uzrakstītas, visi dalībnieki pēc kārtas lasa priekšā pārējiem vārdu ar visām trīs tā definīcijām. Pārējo uzdevums ir atminēt īsto definīciju. Dalībnieki saņem 1 punktu par karu pareizi atminētu definīciju. Ja kā pareiza tiek izvēlēta nepareizā definīcija, tās autors saņem 2 punktus par katru nepareizo balsojumu.

 

Varonis cepurē

Katram dalībniekam tiek iedotas 5 papīra strēmelītes, uz kurām jāuzraksta kāda grāmatas varoņa vai rakstnieka vārds. Kad tas izdarīts, lapiņas jāsaloka un jāsamet cepurē. Dalībnieki sadalās divās komandās. Dalībnieki pa vienam no katras komandas, mainoties, vel kārā vienu lapiņu no cepures. Katram dalībniekam pēc lapiņas izvilkšanas tiek dota viena minūte. Tās laikā viņam pārējiem komandas biedriem jāizstāsta, kas par tēlu ir uzrakstīts uz viņa lapiņas. Tēlu drīkst aprakstīt, kā vien vēlas, nedrīkst tikai viņu nosaukt tiešajā vārdā. Ja minūtes laikā vārds tiek atminēts, komanda saņem punktu.