Dobeļu dzimta: Dzimtas grāmatas vērtību nākamās paaudzes apzināsies, kad mēs vairs nebūsim

“Lai atmiņas neietu zudumā un tiktu nodotas nākamajām paaudzēm tieši no dzimtas cilvēkiem, nevis no vēstures grāmatām,” tā savu motivāciju, apkopot sava tēva piezīmes grāmatā, pamato Dobeļu dzimtas pārstāvis Modris Dobelis.

Ikvienas ģimenes paaudžu stāsts savijas ar līdzcilvēku ģimeņu un arī valsts vēstures stāstiem. Tāpat Arvīda Dobeļa rakstītā grāmata “Gramzdas zēns” vēsta ne vien par Dobeļu dzimtas pagātnes notikumiem, bet arī par Gramzdas pagasta dzīvi kopumā. Tā glabā atmiņas par vēstures notikumiem, kas aizsākušies jau 18. gadsimtā.

“Neviens, itin neviens cilvēks pasaulē nav puteklis. Neviens nav lieks un izraidīts. Katrs ir savā vienīgajā vietā, laikā un misijā. Un katrs ir nenovērtējami svarīgs,” vēsta grāmatas “Gramzdas zēns” fragments.

“Kopā cilvēki veido dzimtu, un katrai dzimtai ir sava vieta vēstures griežos. Tāpēc desmit gadu laikā, izmantojot Arvīda Dobeļa atmiņas un rokraksta materiālus, ir tapusi grāmata par Dobeļu dzimtu,” pieteikumā izstādei “Dzimtas grāmata” par savas dzimtas grāmatu raksta Modris Dobelis, Dobeļu dzimtas pārstāvis un pašreizējais Dobeļu dzimtas grāmatas glabātājs. “Grāmata nav romāns, jo tajā nav veikta literārā apstrāde un gandrīz pilnībā ir saglabāts Arvīda atmiņu stāstījuma kolorīts. Grāmata ir noteikta vēsturiskā posma notikumu atainojums, izmantojot konkrēta aculiecinieka atmiņas un viņa personīgo attieksmi pret šiem notikumiem.”

Grāmatā aprakstīti pirmie 26 grāmatas autora Arvīda Dobeļa mūža gadi, kad Latvija piedzīvoja piecas dažādas valsts iekārtas. Doma par atmiņu vai dzimtas hronikas rakstīšanu Arvīdam Dobelim radās jau 1980. gadu sākumā. Pēc aiziešanas pensijā 1985. gadā viņš sāka sistematizēt iegūtos datus par Gramzdas pagasta Dobeļu dzimtas locekļu svarīgākajiem dzīves faktiem – kristībām, iesvētībām, laulībām un nāves dienu.

Savu personīgo stāstījumu autors ir papildinājis ar citātiem no dažādu autoru dzejoļiem vai dziesmām (visi citēti no atmiņas!), kā arī ar precizējumiem no publicētiem darbiem. Papildinājums no pieejamajiem materiāliem par Gramzdas pagasta atrašanos Latvijā sniedz priekšstatu par vietu, kur visi aprakstītie notikumi sākās.

Grāmata ir atrodama gan bibliotēkās, gan pieejama bez maksas elektroniskā formātā šeit. Pašreiz tiek gatavots grāmatas atkārtotais un papildinātais izdevums, tāpēc visi lasītāji ir laipni aicināti sniegt savus papildinājumus par aprakstītajiem notikumiem, rakstot uz epastu [email protected].