Izdevums “Dzimtu ģerboņi mūsdienu Latvijā” (2020)

“Dzimtu ģerboņi mūsdienu Latvijā” (2020) ir unikāls, kultūrvēsturisks izdevums par Latvijas dzimtu identitātes zīmēm – ģerboņiem. Divdaļīgais izdevums vēsta par dzimtu ģerboņu vēsturi Latvijas teritorijā no senākiem laikiem līdz mūsdienām.

Pirmā grāmata - “Dzimtu ģerboņi”

Teorētiski zinātnisks izdevums, kurā pirmo reizi Latvijas heraldikas vēsturē apkopoti 97 dzimtu un 7 reliģisko personu ģerboņu apraksti un attēli. Grāmatā iekļauta arī heraldikas terminu vārdnīca.

Otrā grāmata - “Dzimta un ģerbonis”

Grāmatā iekļauti 60 dzimtu stāsti, kas atklāj ģerboņu veidošanas iemeslus, emocionālo nozīmību un praktisko pielietojumu.

Redkolēģija

Ramona Umblija

Ramona Umblija

izdevuma koncepcijas autore, redaktore un satura veidotāja

Jekaterina Belokoņa

Jekaterina Belokoņa

izdevuma projekta vadītāja un līdzautore

Imants Lancmanis

Imants Lancmanis

latviešu mākslas vēsturnieks, heraldikas speciālists

Armands Vijups

Armands Vijups

vēsturnieks un heraldikas speciālists

Daina Teters

Daina Teters

filozofe, starptautiska eksperte semiotikā

Valērijs Belokoņs

Valērijs Belokoņs

“Baltic International Bank” galvenais akcionārs, latviešu literatūras mecenāts

Laimonis Šēnbergs

Laimonis Šēnbergs

Valsts heraldikas komisijas priekšsēdētājs

Vaira Vīķe-Freiberga

Vaira Vīķe-Freiberga

eksprezidente

Dokumentālā filma “Dzimtu ģerboņi mūsdienu Latvijā”

Dokumentālā filma “Dzimtu ģerboņi mūsdienu Latvijā” veidota izdevuma tapšanas procesā, fiksējot redkolēģijas pārstāvju intervijas un ģimeņu stāstus, kas izvēlējušās savas dzimtas vērtības nostiprināt ģerbonī.

Filma ir kultūrvēsturiska, emocionāla liecība par dzimtu ģerboņu veidošanas aizsākumiem Latvijas teritorijā. Tajā atspoguļota dzimtas ģerboņa nozīme un būtība kā indivīda, tā sabiedrības kontekstā. Sniegts ieskats arī ģerboņa veidošanas mākslinieciskajā sarežģītībā.

Izdevējs

Sadarbībā ar

kultūras ministrija

Fakti par izdevumu un mirkļi no tapšanas procesa

Abu grāmatu radīšana un izdošana bija sarežģīts un laikietilpīgs darbs. Veidojot izdevuma saturu, tika ievākts un apkopots būtisks apjoms informācijas, un procesā bija iesaistīti cilvēki, ģimenes un dzimtas no visas Latvijas.

Izdevuma veidošana ilga gandrīz trīs gadus. Darbs pie grāmatu radīšanas regulāri tika iemūžināts fotogrāfijās un video materiālos, tādējādi fiksējot gan redkolēģijas sēžu procesu, gan prieku un smieklus ģimeņu un dzimtu saietu laikā.

Latvijas dzimtu saiets (2018)

Latvijas dzimtu saiets (2019)

Redkolēģijas sēde (2019)

Redkolēģijas sēde (2020)

Ģimeņu stāsti par dzimtas ģerboņa veidošanu

Sējānu dzimta

Dimantu dzimta

Karlsonu-Beldiman dzimta

Karlsonu dzimta

Smildziņu-Rēdlihu dzimta

Ozoliņu dzimta

Par dzimtas ģerboņa nozīmi un vērtību

“Ģerboņa veidošanas process dzimtai liek saprast, ka tā ir vērtība.” Ramona Umblija

“Nedrīkst piemirst klasiskas vērtības, kas nostiprinājušās paaudžu paaudzēs.” Jekaterina Belokoņa

“Ģerbonis simbolizē ģimenes bezgalību laikā.” Valērijs Belokoņs

“Priecājos, ka ģerboņus ir sākušas veidot arī Latvijas dzimtas.” Vaira Vīķe-Freiberga

“Tautu veido cieši kopā saliedētas ģimenes.” Imants Lancmanis

“Senču apzināšanās ir lietderīga, jo palīdz cilvēkam saprast pašam sevi.” Daina Teters

“Varu novēlēt ģimenēm meklēt savas saknes.” Laimonis Šēnbergs

“Dzimtas ģerbonis ir skaista retro tradīcija, kas ir saglabājusies.” Armands Vijups

“Dzimtas, kas veido savu ģerboni, apzinās savu piederību sabiedrībai.” Edgars Sims

“Heraldikas mākslas uzplaukums Latvijā ir tagad.”
Ilze Lībiete

“Mākslinieka un dzimtas sadarbībā galvenais ir savstarpēja sapratne.” Laimonis Šēnbergs

“Ģerbonis ir ikvienas ģimenes patības zīme, kas iemieso tās pagātni un nākotni.” Imants Lancmanis

Izdevuma iegāde

Izdevumu “Dzimtu ģerboņi mūsdienu Latvijā” iespējams iegādāties grāmatnīcās visā Latvijā, un rakstot uz e-pastu [email protected].