Izdevums un video stāstu sērija “Dzimtu ģerboņi mūsdienu Latvijā”

Unikāls, divdaļīgs izdevums “Dzimtu ģerboņi mūsdienu Latvijā” (2020) par dzimtu ģerboņu vēsturi Latvijas teritorijā no senākiem laikiem līdz mūsdienām. Izdevums sastāv no Valsts heraldikas komisijas apstiprināto dzimtas ģerboņu heraldiskie apraksti latviešu un angļu valodās, īsa heraldisko terminu vārdnīca un dzimtu ģerboņu īpašnieku stāstījumi par ģerboņa tapšanas motīviem.

Izdevuma “Dzimtu ģerboņi mūsdienu Latvijā” redkolēģija: izdevuma koncepcijas autore, redaktore un satura veidotāja Ramona Umblija; izdevuma projekta vadītāja Jekaterina Belokoņa; latviešu mākslas vēsturnieks, heraldikas speciālists Imants Lancmanis; vēsturnieks un heraldikas speciālists Armands Vijups; filozofe Daina Teters; eksprezidente Vaira Vīķe-Freiberga; Valsts heraldikas komisijas priekšsēdētājs Laimonis Šēnbergs; “Baltic International Bank” galvenais akcionārs, latviešu literatūras mecenāts Valērijs Belokoņs.

Izdevums “Dzimtu ģerboņi mūsdienu Latvijā tapis ar “Baltic International Bank” finansiālu atbalstu un sadarbībā ar Latvijas Republikas Kultūras ministriju. Par iespēju iegādāties izdevumu aicinām sazināties, rakstot uz biblioteka@bib.eu.

Īsfilma “Dzimtu ģerboņi
mūsdienu Latvijā”

Dokumentāla filma par izdevuma “Dzimtu ģerboņi mūsdienu Latvijā” tapšanas laikā gūtajām atziņām. Filmā iekļauti redkolēģijas locekļu komentāri par dzimtas ģerboņa nozīmību. Vēstījums par ģerboni kā par cauri laikiem un laikmetiem pastāvošu vērtību, iedvesmas avotu un iedrošinājumu pastāvēt par sevi. Vēstījums par uzdrīkstēšanos parādīt savu vēlmi pēc vienotības un kopā būšanu, iedrošinājums būt pašiem, būt dažādiem un lepoties ar savu izcelsmi un piederību.

Sējānu dzimta

Muzikālā Sējānu ģimene dzimtas ģerboni veidoja, domājot par nākotni – par saviem bērniem un mazbērniem. Ģerbonis viņiem ir īpaša vērtība, kurā ielikts viss dzimtas spēks un simbolika. Tajā attēlotās četras zemenes nodod informāciju par četriem Sējānu atzariem. Vairogā attēlotā kokle simbolizē dzimtas mīlestību pret mūziku, savukārt virs grīstes attēlotie kalmju pušķi norāda uz ikgadējiem Sējānu dzimtas kopā sanākšanas svētkiem – Jāņiem. Ap vairogu apvītās zemeņu stīgas un ziedi attēlo piederību konkrētai teritorijai.

sejanu_dzimta

Dimantu dzimta

Dimantu dzimtas ģerbonī ir iekļauti četri dimanti – divi zelta un divi zilā krāsā – kas veido sakrālu, ģeometrisku, ornamentālu kompozīciju. Tie simbolizē gan Dimantu dzimtas uzvārdu, gan arī četras debespuses.
Tāpat kā dimantu Dzimtas pārstāvji, ģerbonī attēlotie dimanti skatās plašajā pasaulē, vienlaikus stāvot cieši plecu pie pleca, un sargājot viens otra muguru. Ģerbonī ietvertā zilā krāsa simbolizē Latgali – zilo ezeru zemi, kurā atrodas Dimantu dzimtas mājas Jersikas pagastā. Sudraba-baltā krāsa simbolizē Saulstāvjus jeb Latvijas baltās naktis. Savukārt zelta krāsa ģerbonī simbolizē Jersikas Latgaļu valsts bagātību un bagātīgo vēsturi.

Karlsonu-Beldimanu dzimta

Karlsonu dzimtas ģerboņa galvenais vadmotīvs ir svari, kas aizgūti no Beldimanu dzimtas ģerboņa, un simbolizē taisnīgumu. Kā otrs simbols izvēlēts kuģa stūres rata ritenis, jo kuģniecība ir tuva ģerboņa turētājam Justam Karlsonam. Zīmīgi, ka ģerbonī attēlotais kronis veidots no ķieģeļiem, tādējādi raksturojot vajadzību arvien no jauna būvēt stabilus pamatus. Piederības sajūta dzimtai palīdz stiprināt saites starp cilvēkiem, kas ikdienā satiekas reti, jo mitinās dažādās pasaules valstīs.

Karlsonu-Beldimanu dzimta

Beldimanu dzimtas ģerbonis tika izveidots jau 16. gadsimtā Moldāvijas hercogistē. Tajā attēloti trīs elementi. Svari reprezentē taisnīgumu, bruņota roka bruņniecību, savukārt trešā elementa – sešu staru zvaigznes – nozīme vēl nav atklāta. Dalība projektā “Dzimtu ģerboņi mūsdienu Latvijā” ir veicinājusi pētniecību, un Beldimanu ģimenes pārstāvji rūpīgi strādā, lai atklātu savas dzimtas noslēpumu.

Smildziņu-Rēdlihu dzimta

Smildziņu-Rēdlihu dzimta caur dzimtas ģerboni nākamajām paaudzēm nodod vēstījumu – spēt piepildīt savas kvēlākās un slēptākās domas un sapņus un ticēt sev. Ģerboņa centrā ir attēlos ugunskurs, kas simbolizē to enerģiju, spēku un izturību, kas nepieciešama mērķu sasniegšanai. Ugunskuru apvij kino lente, kas simbolizē gan ģerboņa turētāja Jāņa Rēdliha profesionālo darbību, gan nes ideju par radošo pieeju, bez kuras dzīvē iztikt nav iespējams.

Redlihu-Smildzinu dzimta
Ozolinu dzimta

Ozoliņu dzimta

Ozoliņi dzimtas ģerboni uzdāvināja tēvam (un visai dzimtai) 70 gadu jubilejā. Ģerbonī attēloti divi izslējušies zirgi, kas simbolizē vecākus, kas ir gatavi aizstāvēt savus bērnus. Paši bērni ģerbonī attēloti kā zīles. Savukārt devīze “Spēks zīlēs” nodod nākamajai paaudzei kodu, ka dzimtas spēks ir bērnos. Ģerboņa izveide Ozoliņu dzimtai rosina pārdomāt savu piederību, iedziļināties dzimtas vēsturē, pētīt tās izcelšanos un arī vairāk lepoties ar savu dzimtu.

Latvijas dzimtu saiets

Ik gadu “Latvijas dzimtu saietā”, lai kopīgi svinētu Latvijas dzimtu bagātīgo vēsturi, pulcējas Latvijas dzimtu pārstāvji, kuri ir oficiāli reģistrējuši dzimtas ģerboni. 2019. gadā saiets notika Rīgas senākajā parkā – Viesturdārzā. Tajā tika prezentēts unikālā heraldikas izdevuma “Dzimtu ģerboņi mūsdienu Latvijā” tapšanas process un atklāts dāvinājums Rīgai – pilsētvides objekts Latvijas dzimtu sols.

Dzimtu saiets
dzimtu_gerboni

Izdevuma redkolēģijas sēde
(2019)

2019. gada nogalē, novembra beigās uz svinīgo sēdi sanāca izdevuma “Dzimtu ģerboņi mūsdienu Latvijā” redkolēģija. Svinīgajā pasākumā notika diskusijas par grāmatas saturu, kompozicionālo noformējumu un citām tēmām.

Izdevuma redkolēģijas sēde
(2020)

2020. gada augustā notika pēdējā izdevuma “Dzimtu ģerboņi mūsdienu Latvijā” redkolēģijas sēde. Pie izdevuma tapšanas ir strādāts vairāk nekā 2 gadus, un redkolēģija gatavojas izdevuma nodošanai tipogrāfijā.

dzimtu_gerboni