Kas ir grāmata?

Kas ir grāmata? Lasīšanas veicināšanas projekta “Bibliotēka” darbības laikā esam uzdevuši šo jautājumu daudziem cilvēkiem, un esam ieguvuši ārkārtīgi daudzas krāsainas “definīcijas”. Aicinām iepazīties ar dažām no tām!

 

“Grāmata – būtne ar savu vēsturi, nozīmi, uzdevumu, smaržu, likteni un īpašnieku.” Jūlija Rumjanceva

“Grāmata – draugs, kurš palīdz dzīvot un piedzīvot dzīvi, atbalsts tavām domām un sajūtām, spogulis tavai dzīvei, draugs savu dziļāko jūtu izpratnei, padomdevējs, zināšanu avots, antidepresants un antistresa deva.” Lidija Ozoliņa

“Grāmata ir viss. Grāmata ir debesis un zeme, prāts un emocijas, tumsa un gaisma, radošums un rutīna, tā ir matērija, tai ir forma. Tā dod materiālu un garīgu bagātību.” Agnese Berkolde

“Grāmata ir saule, kura cilvēkam mēteli novelk ātrāk nekā vējš. Īstā grāmata nekritizē, jo tā nav muļķe, tā nemāca darīt to, ko dara visi. Tā izsaka atzinību, tādējādi liekot cilvēkam pilnveidoties, un nestrīdas, jo tai nav vajadzīga cīņa par enerģiju, jo tā pati ir enerģija.” Agnese Berkolde

“Lai gan grāmata ir tikai objekts – vien lapas iešūtas starp vākiem –, tā var būt arī kā persona. Citiem vārdiem, tas, kas vienmēr ir bijis blakus, kas ir tik pazīstams, ka vairāk nešķiet nekas īpašs. Bet ja to paņemtu prom no mūsu ikdienas, paliktu tukšums.” Aiga Irbe Blūma

“Grāmatas ir daļa no pasaules elpas, tās iemāca paskatīties un ieraudzīt patiešām svarīgo.” Ieva Nanija Gringofa

“Grāmatu lapaspuses ir ceļš uz rakstura iepazīšanu, tās ir kā cilvēki, kuru raksturi, dvesošā aura atšķiras.” Annija Asmus

“Grāmatas nav tikai vairāku lapu drukāts informācijas kopums, bet gan mūsu dzīves periods.” Dans Dāvids Miščenko

“Patiesi izlasīta grāmata ir kā īsts draugs, kā mīlestība, kā tuvs cilvēks.” Nora Ikstena, rakstniece