Kas ir literatūra?

 

Mēs meklējam atbildi uz šo jautājumu projekta “Bibliotēka” ietvaros.

Mēs aicinām latviešu rakstniekus un citus aktīvus Latvijas literatūras dzīves veidotājus atklāt sabiedrībai stāstus par literatūras nozīmi viņu dzīvē, stāstus par viņu personīgajām biblotēkām, to saturu, kā arī emocionālo un profesionālo vērtību. Mēs aicinām dalīties, un šos dalīšanās mirkļus iemūžinām video stāstu sērijā, lai no viņu pieredzes varētu mācīties ikviens.

Atbildes ir dažādas. Vieni min, ka par literatūru var saukt pat autobusa biļeti, jo uz tās ir nodrukāts vārds. Citi teic, ka literatūra ir viens no būtiskākajiem latviskās identitātes veidotājiem, jo literatūra nav tikai mākslas nozare – tā ir arī latviešu valodas glabātāja un veidotāja.

 

Kas literatūra ir Tev?

 

Kas Tev ir grāmata? Vai arī Tev ir sava personīgā bibliotēka? Kā Tev šķiet, kurai grāmatai būtu jābūt katra latvieša grāmatu plauktā?

Arī Tu esi aicināts dalīties savā personīgajā bibliotēkas stāstā, veidojot foto vai video stāstus, un publicējot tos sociālajos tīklos, izmantojot tēmturi #biblioteka.

Meklējam atbildi kopā!