Konkurss_skoleniem

Konkurss skolēniem: uzdāvini savas skolas bibliotēkai 100 jaunas grāmatas!

Līdz ar jauna mācību gada sākumu projekts “Bibliotēka” izsludina konkursu skolām. Skolēni tiek aicināti veidot foto un video stāstus vai rakstīt esejas par literatūras un bibliotēku tematiku. Konkursa noslēgumā, īsi pirms Latvijas 100 gadu jubilejas svinībām, labākajai skolai Baltic International Bank dāvinās iespēju papildināt savas skolas bibliotēkas grāmatu krājumu ar 100 jaunām grāmatām.

Piedaloties konkursā, skolēniem jāizvēlas kāda no tēmām, par kuru veidot stāstu: “Man tuva grāmata manas skolas bibliotēkā”, “Pasaule bez drukātām grāmatām”, “Grāmata ar raksturu”.

Dalību Latvijas skolu konkursam “Bibliotēka” ir jāpiesaka skolai, kura plāno iesaistīt savas skolas skolēnus konkursā līdz šī gada 1. oktobrim. Skolas tiek aicinātas izvērtēt iesniegtos skolēnu darbus un projektam iesūtīt ne vairāk kā trīs labākos līdz šī gada 19. oktobrim.

Konkursā drīkst piedalīties 9.–12. klašu skolēni, kā arī profesionālo vidējās izglītības programmu audzēkņi (koledžās, profesionālajās vidusskolās, arodskolās, tehnikumos u. c.). Skolēniem konkursā atļauts piedalīties individuāli vai komandās līdz 3 cilvēkiem. Konkursa nolikumu meklējiet šeit.

Projektu “Bibliotēka” veido Baltic International Bank – ilggadējs latviešu literatūras mecenāts. Tas aicina atklāt sabiedrībai stāstus par literatūras nozīmi cilvēku dzīvēs, stāstus par personīgajām bibliotēkām, to saturu, kā arī emocionālo un profesionālo vērtību. Projektā iesaistīti latviešu rakstnieki un citi aktīvi Latvijas literatūras dzīves veidotāji.

Latviešu literatūras attīstība ir viens no Baltic International Bank ilggadējiem sabiedrības atbalsta virzieniem. Balstoties uz pārliecību, ka savas valsts kultūras un vēstures pārzināšana ir katras tautas nacionālās identitātes pamatā, Baltic International Bank finansiāli atbalsta nacionālas nozīmes grāmatu izdošanu un literatūras projektu īstenošanu. Vairāk informācijas projekta “Bibliotēka” sociālo tīklu profilos Instagram, Facebook un Twitter.