Biblioteka

LV100 grāmatu saraksts

Jūs ieteicāt grāmatas un balsojāt, mēs apkopojām. Kopā esam radījuši vienu kārtīgu obligātās literatūras sarakstu katram latvietim. Grāmatas sakārtotas secībā, vadoties pēc balsu skaita. Paldies visiem, kas iesaistījās. Lasām!

 

 1. Imants Ziedonis “Epifānijas”
 2. Vizma Belševica “Bille”
 3. Jānis Klīdzējs “Cilvēka bērns”
 4. Edvarts Virza “Straumēni”
 5. Kārlis Skalbe “Kaķīša dzirnavas”
 6. Krišjānis Barons “Latvju Dainas”
 7. Anna Sakse “Pasakas par ziediem”
 8. Aleksandrs Grīns “Dvēseļu putenis”
 9. Imants Ziedonis “Krāsainās pasakas”
 10. Reinis un Matīss Kaudzītes “Mērnieku laiki”
 11. Jānis Jaunsudrabiņš “Baltā grāmata”
 12. Anna Brigadere “Sprīdītis”
 13. Nora Ikstena “Mātes piens”
 14. Rūdolfs Blaumanis “Indrāni”
 15. Anna Brigadere “Dievs. Daba. Darbs”
 16. Māra Zālīte “Pieci pirksti”
 17. Regīna Ezera “Aka”
 18. Rainis “Zelta zirgs”
 19. Aleksandrs Čaks “Mūžības skartie”
 20. Māris Bērziņš “Svina garša”
 21. Vladimirs Kaijaks “Likteņa līdumnieki”
 22. Rūdolfs Blaumanis “Salna pavasarī”
 23. Valdis “Staburaga bērni”
 24. Rūdolfs Blaumanis “Purva bridējs”
 25. Melānija Vanaga “Veļupes krastā”
 26. Margarita Stāraste “Zīļuks”
 27. Andrejs Upīts “Sūnu ciema zēni”
 28. Inga Ābele “Klūgu mūks”
 29. Kārlis Skalbe “Pasakas”
 30. Vilis Lācis “Zvejnieka dēls”
 31. Pāvils Rozītis “Ceplis”
 32. Rainis “Jāzeps un viņa brāļi”
 33. Anna Brigadere “Maija un Paija”
 34. Rūdolfs Blaumanis “Nāves ēnā”
 35. Māra Zālīte “Paradīzes putni”
 36. Sudrabu Edžus “Dullais Dauka”
 37. Anšlavs Eglītis “Homo Novus”
 38. Ojārs Vācietis “Astoņi kustoņi”
 39. Augusts Deglavs “Rīga”
 40. Jānis Akuraters “Kalpa zēna vasara”
 41. Ilona Leimane “Vilkaču mantiniece”
 42. Jānis Jaunsudrabiņš “Zaļā grāmata”
 43. Ilze Indrāne “Lazdu laipa”
 44. Elīna Zālīte “Agrā rūsa”
 45. Zenta Mauriņa “Baltais ceļš”
 46. Regīna Ezera “Zemdegas”
 47. Jānis Jaunsudrabiņš “Piemini Latviju”
 48. Aspazija “Sidraba šķidrauts”
 49. Vecais Stenders “Bildu ābice”
 50. Jānis Lejiņš “Zīmogs sarkanā vaskā”
 51. Anšlavs Eglītis “Pansija pilī”
 52. Andra Neiburga “Tille un Suņuvīrs”
 53. Jānis Ezeriņš “Noveles”
 54. Juris Rubenis “Viņa un Viņš”
 55. Klāvs Elsbergs “Velci, tēti”
 56. Aleksandrs Čaks “Mana paradīze”
 57. Vilis Plūdonis “Mazā Anduļa pirmās bērnības atmiņas”
 58. Aspazija “Sarkanās puķes”
 59. Alberts Bels “Būris”
 60. Kurts Fridrihsons, Imants Ziedonis “Pasāžas”
 61. Jānis Jaunsudrabiņš “Vēja ziedi”
 62. Jānis Joņevs “Jelgava 94”
 63. Vera Volkēviča “Pļauka”
 64. Nora Ikstena “Dzīves svinēšana”
 65. Inga Ābele “Duna”
 66. Rainis “Uguns un nakts”
 67. Jēkabs Janševskis “Mežvidu ļaudis”
 68. Vizma Belševica “Gadu gredzeni”
 69. Agate Nesaule “Sieviete dzintarā”
 70. Laimonis Purs “Degošais pilskalns” / 4 grāmatas
 71. Doku Atis “Manas dzīves rīts”
 72. Gundega Repše “Bogene”
 73. Apsīšu Jēkabs “Bagāti radi. Svešos ļaudīs”
 74. Jānis Ezeriņš “Kādas blusas stāsts”
 75. Konstantīns Raudive “Pārpersonīgais un personīgais”
 76. Miervaldis Birze “Smilšu pulkstenis”
 77. Gunars Janovskis “Sōla”
 78. Aspazija “Dvēseles krēsla”
 79. Viks “Zemūdens bara lielā diena”
 80. Rainis “Pūt, vējiņi!”
 81. Aivars Kļavis “Viņpus vārtiem” / 4 grāmatas
 82. Pauls Bankovskis “18”
 83. Andrejs Pumpurs “Lāčplēsis”
 84. Zigmunds Skujiņš “Miesas krāsas domino”
 85. Andra Manfelde “Virsnieku sievas”
 86. Mārtiņš Zīverts “Lugas”
 87. Eriks Ādamsons “Sava ceļa gājējs”
 88. Andra Manfelde “Mājās pārnāca basa”
 89. Dace Judina “Septiņi vakari”
 90. Inga Gaile “Stikli”
 91. Jānis Jaunsudrabiņš “Aija”
 92. Aivars Freimanis “Katls”
 93. Inese Zandere “Iekšiņa un āriņa”
 94. Rūdolfs Blaumanis “Pazudušais dēls”
 95. Rainis “Gals un sākums”
 96. Alfrēds Dziļums “Celmenieki” / 3 grāmatas
 97. Imants Ziedonis “Kurzemīte”
 98. Jānis Poruks “Kauja pie Knipskas”
 99. Edgars Imants Siliņš “Lielo patiesību meklējumi”
 100. Arno Jundze “Sarkanais dzīvsudrabs”