Mālmaņu dzimta: Esiet kopā ar saviem mīļajiem

Mālmaņu dzimtas iesūtītais stāsts izstādei “Dzimtas grāmata” ir par dzimtas pārstāvi Andreju Mālmani, kurš savās bērnu dienās piedzīvo viņam vēl tobrīd nesaprotamo – izsūtīšanu uz Sibīriju.

Dzimtas stāsts vēsta, ka Sibīrijā pavadītais laiks un tur pārdzīvotais nav salauzis Andreju. Viss liecina par viņa, par Mālmaņu dzimtas morālo spēku. Andrejs saka: “nedomājiet, kas es sūkstos vai jūtu pāri nodarījumu sev – nē. Arī Sibīrijā cilvēki dzīvo. Tur pavadītie gadi norūdīja mūsu raksturu, deva spēku un vienotības sajūtu līdz šodienai. Šīs liriskās atkāpes reti kurš zina. Mēs ģimenes locekļi, reizēm atgriežamies pagātnē. Paši savā starpā, nu jau pie kamīna siltumā, reizēm pārstaigājam atmiņu takas.“

Tomēr, šķiet, ka vērtīgākais fragments Mālmaņu dzimtas stāstā ir vēstījums par ģimeniskajām vērtībām. Dzimtas pārstāvji raksta, ka Andrejam bijuši 2 bērni. Diemžēl šobrīd abi jau ir citā saulē. Pēc laika Andrejs zaudējis arī sievu, liekas viņa stiprajā Mālmaņa garā iecirtis pamatīgu robu. Ikdienas skrējienā un darbos sanācis maz laika veltīt sirsnīgai kopā būšanai ar bērniem un sievu. Jaunībā mums visiem liekas, ka laika vēl gana, ka visu paspēs un visam pietiks laiks. Tā ir ilūzija, ko apstiprina arī Andreja dzīve.

Darboties un attīstīties ir ļoti labi, taču nekad nevajag aizmirst par tuvajiem, kas pacietīgi gaida, kad dosim viņiem savu uzmanību un skatienu.

Esiet kopā ar saviem mīļajiem, atrodiet laiku aprunāties ar tiem, bez pārmetumiem un darbu plānošanām. Veltiet laiku vienkāršām sarunām un atmiņu stāstiem aukstajos vakaros pie kamīna vai gaišajos vasaras vakaros, vērojot saulrietu jūrā, lai tad, kad dzīve izšķirs atmiņās nav ne kripatas nožēlas un pārmetumu. Lai atmiņas silda un ļauj priecāties ar vēl vienu Dieva doto rītu, ieraudzīt sauli un jūru.

Tā savu dzimtas stāstu nobeidz Mālmaņu dzimta.

Dzimtas grāmata

Izstādē “Dzimtas grāmata” Mālmaņu dzimta nolēmusi eksponēt 1938. gadā theol. cand. Klāva Siliņa sastādīto “Mālmaņu cilts grāmatu”. Tā aptver vairāk kā 300 gadu ilgu laika posmu (no 1600.-1938. gadam). Šo cilts grāmatu Klāvam Siliņam lūdza sastādīt Kārlis Mālmanis (VIII ģen. Nr. 338-551). Cik zināms, grāmata iespiesta tikai 4 eksemplāros, domājams, tā laika dārdzības dēļ.

Vēlākos gados Mālmaņu dzimtas pārstāvji darbu pie grāmatas turpinājuši, aptverot laiku no 1938.-2000. gadam. Papildinājuma tapšanas procesā dzimta noorganizējusi Mālmaņu cilts piederīgo saietu ar 200 Mālmaņu cilts pārstājiem. Saieta dalībnieki visu vakaru cītīgi pētījuši ciltskoku, meklējot savus senčus un personīgo piederību lielajam deviņu ģenerāciju cilts zaram. Ciltskoka izklājums aizņēmis 20 metrus garumā.

Grāmata ir 7,5 cm bieza un satur plašu informāciju ne tikai par radu rakstiem un biogrāfijas, bet arī vēstures notikumu aprakstu. Grāmata sastāv no divām daļām: 1938. gadā izdotās cilts grāmatas un Mālmaņu cilts vēstures turpinājuma no 1938.-2000. gadam.

Vēlreiz jāapstiprina Klāva Siliņa reiz teikto vārdu patiesība: “Mālmaņi ir ģenētiski stipra cilts. Neaizmirstiet, ka Jūsu vēsture ir vēsturisks materiāls visas tautas vēsturē un Jūsu ciltskoks ir zars vistas tautas attīstības kokam.“