Kas ir literatura

Kas ir literatūra?

Mēs meklējam atbildi uz šo jautājumu projekta “Bibliotēka” ietvaros, un aicinām latviešu rakstniekus un citus aktīvus Latvijas literatūras dzīves veidotājus atklāt sabiedrībai stāstus par literatūras nozīmi viņu dzīvē, stāstus par viņu personīgajām biblotēkām, to saturu, kā arī emocionālo un profesionālo vērtību. Mēs aicinām dalīties, un šos dalīšanās mirkļus iemūžinām video stāstu sērijā, lai no viņu pieredzes varētu mācīties ikviens.

Kas literatūra ir Tev?

Kas Tev ir grāmata? Vai arī Tev ir sava personīgā bibliotēka? Kā Tev šķiet, kurai grāmatai būtu jābūt katra latvieša grāmatu plauktā? Arī Tu esi aicināts dalīties savā personīgajā bibliotēkas stāstā, veidojot foto vai video stāstus, un publicējot tos sociālajos tīklos, izmantojot tēmturus #biblioteka un #manabiblioteka. Skaistākos stāstus pārpublicēsim.

Kas literatrura ir tev
Konkurss skoleniem

Konkurss skolēniem

Vidusskolēni un profesionālo vidējās izglītības iestāžu audzēkņi visā Latvijā ir aicināti piedalīties konkursā par tēmu “Bibliotēka”. Skolēni aicināti rakstīt esejas vai veidot foto un video stāstus par kādu no tēmām: “Man tuva grāmata manas skolas bibliotēkā”, “Pasaule bez drukātām grāmatām”, “Grāmata ar raksturu”. Darbus projektam “Bibliotēka” var iesūtīt līdz 19. oktobrim.

Projekta komanda

Projekts “Bibliotēka” ir Baltic International Bank iniciēts un finansēts. Ar projekta dalībniekiem - latviešu rakstniekiem un citiem aktīviem Latvijas literatūras dzīves veidotājiem - klātienē tiekas, sarunājas un video stāstus veido projekta komanda.

Projekta komanda