Kas ir literatura

Projekts “Bibliotēka”

Lasīšanas veicināšanas projekts “Bibliotēka” ir ilggadēja latviešu literatūras mecenāta “Baltic International Bank” sabiedriskā iniciatīva. Projekts aicina ikvienu grāmatu lasītāju dalīties savos personīgajos stāstos par literatūras vērtību, par grāmatu ietekmi personības izaugsmē, kā arī par lasīšanas emocionālo un profesionālo vērtību.

“Baltic International Bank”

Latvijas literatūras, mākslas, kultūras, vides un plašas sabiedrības atbalstīšana ir neatņemama “Baltic International Bank” darbības sastāvdaļa jau vairāk nekā 27 gadus. Vadoties no pārliecības, ka savas valsts kultūras un vēstures pārzināšana ir katras tautas nacionālās identitātes pamatā, “Baltic International Bank” finansiāli atbalsta nacionālas nozīmes grāmatu izdošanu un literatūras projektu īstenošanu t.sk. nozīmīgāko ikgadējais literāro procesu un notikumu literatūras nozarē – Latvijas Literatūras gada balva (LaLiGaBa).

Baltic International Bank
Projekta komanda

Projekta komanda

Katrs realizētais projekts sākas ar ideju un katra veiksmīgi padarīta darba atslēga ir radoša un atbildīga komanda. Projekta “Bibliotēka” komanda arvien rada un realizē jaunas idejas, lai rosinātu vēlmi lasīt arvien vairāk un vairāk cilvēkos.