“18” (2014)

Paula Bankovska romāns “18” vēsta par diviem latviešiem, diviem dažādiem laikmetiem, kuru starpā ir gandrīz vai gadsimts. Viens 1917. gada rudenī vēl nepavisam nav pārliecināts, vai latviešiem būtu vērts mēģināt dibināt savu valsti. Līdz 1918. gada 18. novembrim vēl ir laiks, viņa domas var mainīties, ja vien izdosies atbildēt uz jautājumu “Kāpēc?”

Otrs pie šī paša jautājuma nonāk 21. gadsimta otrajā gadu desmitā. Tas, kas 1918. gadā daudziem šķita jau atbildēts un pašsaprotams, piepeši tāds vairs neliekas. Šis ir stāsts par viņu abu neiespējamo satikšanos.

Grāmata izdota sērijā “Mēs. Latvija. XX gadsimts”. Sērijas romāni top VKKF mērķprogrammas “Nacionālā identitāte” ietvaros.