“Kultūra un latvietība” (2010)

Grāmatā “Kultūra un latvietība” autore Vaira Vīķe-Freiberga viņa sakopojusi savas domas un secinājumus, uzkrātus mūža ilgumā. Tādēļ šis darbs uzskatāms par sava veida testamentu un novēlējumu latvju tautai. Savus mērķus un metodiku autore ar akadēmisku rūpību precizējusi ievadā − grāmatai būs mest gaismu tumsībā un palīdzēt viņas tautai atrast pareizo ceļu, kā izkļūt no sastrēguma.

Grāmatas 10 nodaļās un ap 70 apakšnodaļās sakoncentrēts materiāls, kas skar itin visus latviešu kultūras novadus. Vaira Vīķe-Freiberga kultūras jomā iekļāvusi arī politiku, jo arī tā ir kultūras − šī jēdziena visplašākajā nozīmē − daļa. Lai gan nav neviena kultūras lauciņa, ko Vaira Vīķe-Freiberga būtu atstājusi neuzartu, blakus politikai, vistuvāk viņas sirdij stāv kultūras latviskums un īpatnība, to vērtība, kvalitāte un pārmantošanas problēmas. Šo problēmu risināšana veido grāmatas pamatu.