“Kas ir kas Latvijā” (1996, 1998, 2000, 2003-2004, 2008)

Biogrāfiska enciklopēdija par cilvēkiem, kam ir būtiska loma dažādās Latvijas tautsaimniecības nozares sfērās. Enciklopēdijā par katru cilvēku ir norādīti šādi dati: vārds, uzvārds, dzimšanas gads un vieta, izglītība, esošais un iepriekšējais ieņemamais amats, apbalvojumi un zinātniskie grādi (ja tādi ir), hobijs, valodu zināšanas, kontaktinformācija.

Pēdējā izdevumā ir iekļautas 16 darbības sfēras (“Vara un politika”, “Finanses”, “Rūpniecība un enerģētika”, “Kultūra un sports”, “Pakalpojumi”, “Tirdzniecība” u.tml.), katrā no tām vārdi sakārtoti alfabēta secībā. Viens cilvēks iekļauts tikai vienā  savas darbības sfērā.

Dati, kuri minēti enciklopēdijā, iegūti nepastarpināti no pašām izdevumā iekļautajām personām.​ Informācija grāmatā pieejama trīs valodās – latviešu, krievu un angļu.