“Mans XX gadsimts” (2019)

Atmiņu krājums “Mans XX gadsimts” ir nozīmīga liecība par pagājušā gadsimta otrās puses notikumiem Latvijā. Tajā raksturots Atmodas laika gars un Latvijas neatkarības atjaunošanas periods.

Krājums sastāv no četrām grāmatām, no kurām divas latviešu un divas krievu valodā – “Mans XX gadsimts“ un “Vēstules no XX gadsimta”. Grāmata “Mans XX gadsimts” sarakstīta kopā ar žurnālistu Georgu Stražnovu neparastā žanrā – kā divu laikabiedru saruna “Skaipā” par Latvijas vēstures svarīgiem pagriezienu punktiem caur personiskās dzīves pieredzes prizmu. Grāmatā “Vēstules no XX gadsimta“ autore dalās ar unikālām un ļoti personiskām vēstures liecībām – no lasītājiem saņemtajām vēstulēm, kurām pievienojusi savu stāstījumu par situācijām, kurās vēstules rakstītas. Abās grāmatās autores dokumentētās atmiņas atklāj unikālu latviešu un krievu tautas dvēseli un gara spēku. Tās ļaus uzzināt, vērtēt un diskutēt par pagājušā gadsimta otrās puses notikumiem, par Latvijas neatkarības cīņu un radošo personību lomu tajā.

Marina Kosteņecka ir viena no Tautas frontes dibinātājām un aktīva cīnītāja par Latvijas neatkarības atjaunošanu lielajā politikā. Viņas biogrāfija cieši savijusies ar Latvijai izšķirošu laika periodu – neatkarības atjaunošanu. Vēsturiskie notikumi ietekmējuši rakstnieces radošo un personīgo dzīvi un otrādi – Marina Kosteņecka bijusi aktīva līdzdalībniece valsts vēsturē. Tieši tādēļ rakstnieces atmiņām un dzīves stāstam ir īpaša vērtība.