“Skolotāji” (2018)

Anda Akmentiņa romāns atskatās uz pagājušā gadsimta 50. un 60. gadiem jeb tā saukto “Hruščova laikmetu”, kurā dzīvo un strādā vienkārši cilvēki, vienkārši skolotāji.

Strādājot pie romāna “Skolotāji”, Akmentiņš izmantojis simtiem Latvijas skolotāju pierakstus, vēstules un atmiņas. Gandrīz dokumentāls stāsts, kas risinās Latvijas PSR pagājušā gadsimta piecdesmitajos un sešdesmitajos gados. Romāns ir sadalīts četrās grāmatās. Katras centrā ir kāds lauku skolotājs. Ar atšķirīgu dzīves pieredzi un skatījumu uz notiekošo.

Pats autors par romānu saka: “Darbs sākas ar Staļina bērēm, un tur parādās jēdziens, ka tagad mūsu lielais tautas skolotājs ir miris. Un arī laiks un dzīves te izpaužas kā skolotāji. Būtībā grāmatā un arī vēsturiski notiek sacensība un cīņa par to, kurš kuru mācīs un kādā veidā.”

Grāmata izdota sērijā “Mēs. Latvija. XX gadsimts”, VKKF mērķprogrammas “Nacionālā identitāte” ietvaros.