“Uliss” (2012)

Īru rakstnieka Džeimsa Džoisa grāmata “Uliss” (‘Ulysses’) tiek uzskatīta gan par 20. gadsimta ievērojamāko darbu angļu literatūrā, gan arī par visu laiku garlaicīgāko grāmatu. Tā ir pilna asprātībām, jokiem, vārdu spēlēm, muzikālu skaņu virknēm, dažādiem valodas stiliem un vienlaikus – ļoti precīzu saturu. Valodiskā ziņā revolucionārs ir virtuozais stāstījuma veids, iekšējie monologi, apziņas plūsma.

Pēc dažu epizožu publicēšanas 1920. gadā Lielbritānijā romānu aizliedza izdot – pārāk klajas seksualitātes dēļ. Cenzētā variantā romāns iznāca Parīzē 1922. gadā. Pirmais pilnīgais izdevums kļuva pieejams tikai 1958. gadā.

Iztulkot šo grāmatu jebkurā citā valodā ir gandrīz neiespējami. Tulkotājam nemitīgi jācīnās ar šo neiespējamību, ņemot palīgā visus pieejamos izteiksmes līdzekļus, valodas slāņus un runas veidus, nākas plest savu mātes valodu un tās iespējas, piedabūt to runāt tā, kā nekad agrāk tā nav runājusi.

Tulkotājs – Dzintars Sodums

Mākslinieks – Ilmārs Blumbergs