“Virsnieku sievas” (2017)

Andras Manfeldes romāns “Virsnieku sievas” atklāj ainu, kas septiņdesmitajos gados paveras Liepājas Karostā – vietā, kas tobrīd funkcionēja kā PSRS rietumu robeža un kuru apdzīvoja no visas Padomju Savienības atsūtīti militāristi un viņu košās un skaļās sievas. Manfelde iepazīstina ar šīs militārās pilsētiņas iemītniecēm, kas ir izslāpušas pēc dzīves un, protams, mīlestības.

“Lai vai kas šai pasaulē notiktu, man šķiet, ka Andra Manfelde to tvertu no mīlestības skatpunkta. Protams, tas iekļauj arī dzimteni un mājas, bet Andras sirds pirmkārt un galvenokārt atveras viņas svētajai trīsvienībai: sievietei, vīrietim un viņu turpinājumam — bērnam. Šī mīlestība romānā ir klātesoša ik rindā,” (Gundega Blumberga)

Grāmata izdota sērijā “Mēs. Latvija. XX gadsimts”, VKKF mērķprogrammas “Nacionālā identitāte” ietvaros.