Tiek veidots unikāls izdevums par dzimtu ģērboņiem Latvijā

Latvijā uzsākts darbs pie unikāla izdevuma – “Dzimtu ģerboņi mūsdienu Latvijā”.

Kopš 2005.gada, kad Latvijas Saeima pieņēma Ģerboņu likumu, nosakot, ka līdzās pašvaldību ģerboņiem var tikt apstiprināti arī fizisku personu ģerboņi, interese par savu dzimtu ģerboņu veidošanu ir būtiski palielinājusies. Savus ģerboņus ir reģistrējuši Vaira Vīķe-Freiberga, Justs Karlsons, Māris Gailis, Klāvs Radziņš, Valdis Garoza, Ivars Jakovels, Valters Kronbergs, Uldis Pumpurs, Stradiņu, Bīriņu, Grēviņu un citas dzimtas.

30. jūnijā Latvijas Nacionālās bibliotēkas Konferenču centrā pirmo reizi vienkopus tikās vairāk nekā 70 Latvijas dzimtu pārstāvji, kuriem ir savi ģerboņi. Pasākumā piedalījās arī grāmatas veidotāji un zinātniskie konsultanti Vīķe-Freiberga, mākslinieks Laimonis Šēnbergs, vēstures zinātņu doktors Armands Vijups, filozofijas zinātņu doktore Daina Teters un atbalstītāji, kuru skaitā arī Baltic International Bank un Valērijs Belokoņs.

Projekts “Dzimtu ģerboņi mūsdienu Latvijā” iecerēts kā divdaļīgs izdevums. Pirmo daļu “Dzimtu ģerboņi” ievadīs Imanta Lancmaņa ieskats dzimtu ģerboņu vēsturē Latvijas teritorijā no senākiem laikiem līdz mūsdienām. Šīs grāmatas centrālajā daļā ir ietverti Valsts heraldikas komisijas apstiprināto dzimtas ģerboņu heraldiskie apraksti, turklāt šī ir pirmā reize, kad heraldiskie apraksti tiks tulkoti arī angļu valodā (Dr.hist. Armanda Vijupa tulkojums). Šajā grāmatas daļā tiks ietverti arī ģerboņu attēli heraldiskās krāsās, kā arī īsa heraldisko terminu vārdnīca, kas sniegs dzimtu ģerboņos biežāk lietoto vizuālo sastāvdaļu skaidrojumus.

Izdevuma otro daļu “Dzimta un ģerbonis” ievadīs Dr. Phil. Dainas Teters teksts par dzimtu ģerboņu skatījumu no zīmju, simbolu jeb semiotikas konteksta. Centrālā daļa tiks atvēlēta pašu dzimtu ģerboņu īpašnieku fotoportretiem un stāstījumiem par ģerboņa tapšanas motīviem un kodolīgu vēstījumu par savu dzimtu/ģimeni.

Grāmatu “Dzimtu ģerboņi mūsdienu Latvijā” plānots izdot līdz 2019. gada beigām. Lai veicinātu grāmatas pieejamību plašai sabiedrībai, tā tiks dāvināta bibliotēkām Latvijā un ārvalstīs, kā arī ierobežotā skaitā būs pieejama grāmatnīcās.