Projekta “Bibliotēka” komanda

Katrs realizētais projekts sākas ar ideju un katra veiksmīgi padarīta darba atslēga ir radoša un atbildīga komanda. Projekta “Bibliotēka” komanda arvien rada un realizē jaunas idejas, lai rosinātu vēlmi lasīt arvien vairāk un vairāk cilvēkos.

Jekaterina Kuzņecova

“Baltic International Bank” stratēģiskās plānošanas pārvaldes vadītāja

Laima Zēmele

“Baltic International Bank”, Mārketinga un komunikācijas pārvaldes vadītāja

Daiga Bitēna

Projekta “Bibliotēka” komunikācijas koordinatore