Video stāstu sērija “Kas ir literatūra?”

Kas ir literatūra un kas ir bibliotēka? Uz šiem jautājumiem tiek meklētas atbildes projekta “Bibliotēka” video sērijā “Kas ir literatūra? “ Atbildes sniedz latviešu rakstnieki un citi aktīvi Latvijas literatūras dzīves veidotāji.

valerijs belokons

Valērijs Belokoņs

Baltic International Bank īpašnieks. Latviešu literatūras mecenāts. Atbalstījis vairāk kā 20 latviešu oriģinālliteratūras darbus.
“Grāmatās ir viss nepieciešamais dzīvei un mūsu dvēseles dzīvei,” saka Valērijs Belokoņs. Atbildi uz jautājumu, kāpēc viņš un vēl daudzi citi atbalsta literatūru Latvijā, saņem video!

Vaira Vīķe-Freiberga

Latvijas Valsts prezidente no 1999. līdz 2007. gadam. Pasaules līderu alianses “Madrides klubs” prezidente no 2014. gada.
“Literatūrai ir iespaids gan uz tautas nacionālo pašapziņu, gan uz citu mākslu attīstību,” saka Vaira Vīķe-Freiberga. Intervijā Vaira Vīķe-Freiberga atklāj kā veidojušās viņas pašas attiecības ar grāmatām un literatūru.

Vaira Vīķe-Freiberga
Nora Ikstena

Nora Ikstena

Latviešu rakstniece. 25 grāmatu autore. Viņas darbi izdoti vairāk kā 30 valstīs.
“Turēties pie latviešu valodas. Turēties vispirms pie sava lasītāja, un tad jau tas ceļš uz pasauli arī būs atvērts,” to Nora Ikstena novēl jaunajiem rakstniekiem Latvijā. Viņas lasīšanas un rakstīšanas stāstu skaties video!

Zbigņevs Stankevičs

Romas Katoļu Baznīcas Rīgas arhibīskaps-metropolīts.
“Literatūra ir cilvēka, tautas, vai – plašā nozīmē – visas cilvēces dvēseles izpausme,” apgalvo Zbigņevs Stankevičs. Intervijā viņš dziļi izskaidro vārda un tā jēgas nozīmi, kā arī stāsta par visu grāmatu Grāmatas – Bībeles – izpratni. Skaties pilnu interviju!

Zbigņevs Stankevičs
Andris Vilks

Andris Vilks

Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors.
“Tas ceļš pie grāmatām katram ir jāatrod pašam,” uzskata Andris Vilks. Viņš arī sniedz ieskatu tajā, kā Latvijā attīstījusies bibliotēku kultūra. Skaties video!

Kārina Pētersone

Tulkotāja, redaktore. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības direktore. Kultūras ministre no 1998. līdz 2002. gadam.
“Kas ir debesis bez zvaigznēm, kas ir koki bez lapotnes, un kas būtu mūsu dzīve bez literatūras,” tā par grāmatu pasauli saka Karīna Pētersone. Viņas stāstā par uzaugšanu un dzīvi bibliotēku vidē jau kopš bērnības.

Karina Petersone
Imants Lancmanis

Imants Lancmanis

Latviešu mākslas vēsturnieks, heraldikas, mākslas un arhitektūras pieminekļu restaurēšanas speciālists. Gleznotājs un vairāku grāmatu autors. Rundāles pils muzeja direktors.
“Literatūra ir viss, jo tikai caur literatūru jebkura cilvēka zināšanu kopums var realizēties,” stāsta Imants Lancmanis. Par to, kā grāmata ir veidojusi viņu pašu un kā darbā ar grāmatām noder zināšanas heiraldikā, uzzini video intervijā!

Uldis Bērziņš

Latviešu dzejnieks un tulkotājs. Atdzejošanas meistars.
“Literatūra ir viena no pakāpēm pasaules radīšanas projektā,” saka Uldis Bērziņš, un, viņaprāt, lielā, planetārā bibliotēka ir valodas. Kā viņš to skaidro, skaties intervijā!

Uldis Bērziņš
Maris Berzins

Māris Bērziņš

Latviešu rakstnieks. 9 grāmatu autors. Viņa darbi ir ekranizēti un iestudēti izrādēs.
“Atbildēt, kas man ir literatūra, tas ir gandrīz tā pat kā elektriķim teikt, kas viņam ir elektrība,” saka Māris Bērziņš. Kā viņš šo salīdzinājumu skaidro sīkāk, skaties video!

Sanita Stinkule

Kultūrvēsturiskas nozīmes grāmatu sastādītāja. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Etnogrāfijas nodaļas vadītāja.
“Latvijas vēsturē, kultūrā ir ļoti daudz baltu lapas pušu, kuras mums tagad ir iespēja aizpildīt,” stāsta Sanita Stinkule. Video stāstā uzzini, kā šī lappušu aizpildīšana notiek viņas darbā.

Sanita Stinkule